Lyžařská sezóna 2011/2012 - nové trasy a sportovní desatero na Polánce

publikováno: 17. prosinec 2011 18:21, upraveno: 17. duben 2012 03:18

Občanské sdružení Polánka se dohodlo s Lesní správou Tábor (Lesy ČR) na následujícím:

  • v přírodním parku Polánka je nutné dodržovat "Sportovní desatero"
  • ruší se lyžařská trasa mezi rozcestníky Kopcová cesta - Červený kříž a nahrazuje ji nová (zatím nevyznačená, ale již zobrazená v mapě) trasa vycházející od rozcestníku Nad Pohnáním směrem na trasu Blanička - Červený kříž (viz trasy)
  • v případě stažení části trasy Skřípiny - Polánka myslivna, bude upravena náhradní spojka, která přerušený modrý okruh propojí (nesjízdný úsek i spojka bude vyznačena v mapě)

Respektujte, prosím, tuto dohodu!

Podle nás velmi pěkná (běžkařsky i turisticky) nová trasa vede od rozcestníku Nad Pohnáním po louce kolem lesa k cestě od silnice v místě mostku přes Blanici. Po lesních cestách bez větších převýšení trasa obchází prameniště Blanice a po travnaté cestě kolem lesa se napojuje na žlutou značku Blanička - Červený kříž. Doufáme, že tato trasa splní naše očekávání. Pokud se osvědčí, vyznačíme ji žlutou značkou. V současné době je vyznačena pracovně červenými papírovými šipkami.