Dohoda s Lesy ČR 2011

Občanské sdružení Polánka se na podzim 2011 dohodlo s Lesní správou Tábor (Lesy ČR) na následujícím:

  • v přírodním parku Polánka je nutné dodržovat "Sportovní desatero"
  • červená značka mezi rozcestníky Kopcová cesta - Červený kříž se ruší, je přeložena na zelenou a modrou (přes rozc. U Mikuláše), modrý okruh je doplněn o trasu Nad Pohnáním - Blanička - Červený kříž a mezi rozc. Polánka mysl. - Nad Pohnáním je vylepšen u mysl. Polánka odbočkou vpravo od původní trasy a před rozc. Nad Pohnáním odbočkou vlevo od původ. trasy - viz trasy
  • v případě stažení části trasy Skřípiny - Polánka myslivna, bude upravena náhradní spojka, která přerušený modrý okruh propojí (nesjízdný úsek i spojka bude vyznačena v mapě)