O nás

O našich cílech

Občanské sdružení Polánka bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23.12.2008, jako dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je podpora rekreačního sportování a turistiky v přírodě, a to způsobem k přírodě maximálně šetrným. Do přírody chceme za pohybem pozvat především obyvatele vesnic a měst z našeho regionu a přilehlých větších sídel. Nenarušenost zdejší přírody však jistě ocení i turisté a sportovci ze vzdálenějších míst. Podnětem ke vzniku sdružení bylo zajištění strojního protahování běžkařských stop. Tato činnost je propojena se značením lyžařských tras (pásové značení KČT, rozcestníky se směrovkami, mapy na informačních tabulích v terénu) a údržbou tras před sezónou. Podle možností bychom se rádi pustili i do drobných úprav či obnovy polních a lesních cest pro běžkování, cyklistiku či pěší turistiku.

Postupem času se jednou z hlavních činností našeho sdružení stalo pořádání závodů v běhu na lyžích, terénním běhu a krátkém terénním triatlonu. Společné pro všechny závody je to, že jsou určeny nejširší amatérské veřejnosti všech věkových kategorií a jejich prostřednictvím chceme inspirovat k pohybovým aktivitám v přírodě, snadno dostupných pro každého.

Polánka Cup, závod v běhu na lyžích klasickou technikou, pořádáme od roku 2009 v Hartvíkově. Závodní tratě ani termín nejsou stálé – určují je aktuální sněhové podmínky.

Polánka Kros, závod v terénním běhu, pořádáme od roku 2012 ve Smilových Horách s tratěmi 8,5 km pro muže a juniory, 6 km pro ženy a juniorky a 1,7 km pro žáky a žákyně.

Slapecký triatlon o putovní Kovářku pořádáme ve spolupráci s obcí Slapsko, SDH Moraveč a občanským sdružením Venkov a kovárny od roku 2013 v Moravči u Mladé Vožice (obec Slapsko), s tratěmi: 300 (100) m – 21 (15) km – 7 (2,5) km.

O našich členech

Zakládajícími členy sdružení bylo 6 obcí v okolí přírodního parku Polánka: Bradáčov, Dolní Hořice, Pohnání, Pohnánec, Pohnání, Rodná a Smilovy Hory a 7 osob: Ludmila Dvořáková (předsedkyně, členka výkonné rady), Monika Hienlová (místopředsedkyně, členka výkonné rady), Štěpán Hladík (člen výkonné rady, technická podpora), Jakub Dvořák (webové stránky, značkař, protahování běžkařských stop), Filip Dvořák (hlavní značkař, protahování běžkařských stop,), Miroslav Vítů (technická podpora, protahování běžkařských stop), Michal Novotný (hlavní organizátor závodů, značkař).

Obec Vodice, přes jejichž území vedou naše upravované stopy ve značném rozsahu, se doposud členem sdružení nestala, ale pravidelně nám na naši činnost přispívá.

V roce 2012 se rozšířila členská základna o obce Slapsko a Oldřichov.

V roce 2016 se členská základna rozšířila o Annu Měskovou a Pavla Měsku, předsedkyní byla zvolena Ludmila Dvořáková, 1. místopředsedkyní Monika Hienlová, 2. místopředsedou Filip Dvořák. Bylo ukončeno členství Michala Novotného a Štěpána Hladíka.

O našem území

Sdružení jsme pojmenovali podle přírodního parku Polánka, který leží v nejvýše položené části území, kolem vrcholu Batkovy, s nadmořskou výškou 724 m. Sníh zde zůstává ležet nejdéle z celého Táborska, což je fakt, který spolu s terénem bez větších převýšení oceňují již dlouho běžkaři z okolí. Stejný charakter terénu pokračuje i směrem severním (ke Smilovým Horám), nadmořská výška neklesá pod 600m, sněhu je zde většinou také dost, ale vlivem otevřené polohy a poněkud nižší nadmořské výšky zde sníh mizí dříve než na Polánce. Geomorfologicky leží naše území na západním okraji Českomoravské vysočiny, přesněji je součástí Pacovské pahorkatiny, která je podcelkem Křemešnické vrchoviny. Od roku 2012 protahujeme za dobrých sněhových podmínek i v nižších polohách běžkařské stopy také v okolí obcí Slapsko a Oldřichov.

O naší historii

Podrobnosti o naší historie naleznete na samostatné stránce.

O našem financování

Největším problémem naší činnosti je pochopitelně financování a nebýt soukromých zdrojů a příspěvku našeho mikroregionu (DSO Mikroregion Venkov) vůbec by se nám protahování stop nepodařilo zahájit.

Členské příspěvky (obce: 10,- Kč na obyvatele, osoby 100 Kč) jsou vzhledem k nákladům spojeným s úpravou stop částkou spíše symbolickou, vzhledem k tomu, že většina našich obcí má několik desítek obyvatel. Zmíněná oblast je turistickým ruchem zcela nedotčená, neexistují zde podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, jejichž zájmem by bylo zatraktivnění území lyžařskými trasami.

Proto se obracíme s žádostí o finanční příspěvek na náš mikroregion, větší obce či města a podnikatele z širšího okolí.

Rádi naše podporovatele zveřejníme na našich webových stránkách - zde.

Velmi si vážíme dobrovolných příspěvků běžkařů na údržbu tras. Bereme je jako ocenění naší práce.

Číslo účtu a další informace naleznete v sekci Kontakt.