Historie

Rychlý přístup na jednotlivé roky:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

2008

Na sklonku roku, 23.12. bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra Občanské sdružení Polánka. Nám, běžkařským nadšencům, kteří jsme léta snili o tom, jaké by to bylo, kdyby se na Polánce upravovaly stopy strojně, se vůbec nechtělo do oficialit spojených s existencí občanského sdružení. Ale objevila se možnost dotace na vyznačení lyžařských tras a rozmístění informačních tabulí (přes MAS Krajina srdce) a žádné existující sdružení nechtělo do tohoto projektu vstoupit.

Na sklonku roku vyrobili také bratří Štěpána Milan Hladíkovi našeho prvního stopaře jako přívěs za traktor.

V sezóně 2008/2009 jsme upravovali 15 km běžkařských tras na Polánce.

2009

V zimě roku 2009 jsme v podstatě po trasách „divokých“ stop běžkařů z různých stran Polánky začali protahovat lyžařské trasy naším vlastnoručně vyrobeným „protahovadlem“, taženým traktorem. Trasy na Polánce jsme ve spolupráci s Lesy ČR a Klubem českých turistů postupně vylepšili, aby nebylo nutné využívat silniček, jejichž sjízdnost udržují Lesy ČR prohrnováním.

Během července a srpna se rodil projekt k žádosti o dotaci na vyznačení lyžařských tras, „Lyžařské trasy Polánka“. Trasy budou vyznačeny pásovými lyžařskými značkami KČT a rozcestníky se směrovkami budou vedeny jako lyžařské trasy KČT. KČT bude financovat údržbu značení, značkaře musíme ale zajistit my. Rozcestníky budou provedeny z kůlů se stříškou, hloubkově impregnovaných, kůly se stříškou budou osazeny také na několika místech, kde není jiný nosič pro značku, na orientačně významných místech budou umístěny informační stojany s mapami. Výrobce fólií s mapami (Trasa s.r.o.) nám vytiskl i papírové informační letáky A4 (s mapou, profily tras, zajímavostmi a praktickými informacemi). Celkové náklady Projektu činily 392 076,-Kč.Z toho se OS Polánka podílí 10% = 39 208,- Kč.

KČT Tábor nám zapůjčil materiál na značení a proškolil nás, takže jsme v předstihu mohli provést pásové značení na Polánce (modrý okruh, část červené a zelené, žlutá přes Batkovy a spojka u Hartvíkova).

7.3. se uskutečnil v Hartvíkově 1. ročník závodu v běhu na lyžích, Polánka Cup 2009.

V sezóně 2009/2010 jsme upravovali celkem 39 km tras, z toho 22 km na Polánce častěji.

Příspěvky na činnost sdružení

 • Chýnov: 5 000 Kč
 • DSO Mikroregion Venkov: 30 000 Kč
 • MAS Krajina srdce: 2 410 Kč

2010

V zimě roku 2010 jsme začali strojně upravovat i část běžkařských tras v území na sever od Polánky, abychom se přiblížili ke všem členským obcím sdružení a dobré sněhové podmínky i v nižších polohách nám umožnily vyzkoušet i novou přístupovou trasu z Chýnova do Dolních Hořic. Na sklonku zimy jsme pak při tání sněhu vytipovali „jarní okruh“ - trasu vedenou mimo les nejvíce zasněženým územím. Po sezóně došlo k dalším úpravám našich tras, částečně kvůli požadavkům Lesů ČR a částečně kvůli omezení zafoukávání projetých stop.

24.1.2010 se uskutečnil v Hartvíkově 2. ročník závodu Polánka Cup za účasti 74 běžkařů všech věkových kategorií.

V červenci 2010 jsme začali s realizací projektu „Lyžařské trasy Polánka“, na který jsme přes MAS Krajina srdce získali dotaci z Programu rozvoje venkova. Byly vyrobeny dřevěné rozcestníky a informační stojany nebo tabule, které jsme rozmístili po celém území tras. Současně probíhalo značení tras pásovým značením Klubu českých turistů, se kterým jsme mohli díky zapůjčení značkařského materiálu od KČT začít již minulé léto a na sezónu 2010 jsme trasy na Polánce měli kompletně vyznačené. Bohužel, díky změnám vyvolaných požadavky Lesů ČR, jsme část tras na Polánce museli přeznačit. V říjnu se rozcestníky zaplnily směrovkami a 11.11.2010 jsme projekt dokončili umístěním map na informační stojany a tabule.

Po zhodnocení sezóny 2010 jsme došli k jednoznačnému závěru, že pokud chceme upravovat trasy v plánovaném rozsahu, musíme naše strojní zázemí rozšířit o skútr, který si poradí s větším množstvím sněhu a s prudšími úseky tras. Původně jsme se rozhodli pro nákup skútru Buran a vlastnoruční výrobu stopaře. Náklady jsme odhadli na 220 000 Kč. Členské obce souhlasily s financováním 25% částky a zbytek jsme začali dávat dohromady ze sponzorských darů. Přispělo nám několik měst, obcí a firem a potřebnou částku jsme téměř dali dohromady, takže jsme na sklonku října mohli zakoupit skútr – TAJGA 550 TLR WT LUX , v akční nabídce za 180 000 Kč (s DPH) a v listopadu za pomoci výpůjčky ze soukromých zdrojů stopaře firmy Skútry Krkonoše za 17 880 Kč (s DPH).

4.12.2010 jsme při veřejné valné hromadě sdružení v Rodné předvedli realizovaný projekt „Lyžařské trasy Polánka“ a naše nové technické vybavení na úpravu stop – sněžný skútr se stopařem.

24.1. se uskutečníl v Hartvíkově Polánka Cup 2010 – druhý ročník amatérského závodu v běhu na lyžích.

V sezóně 2010/2011 jsme upravovali všechny vyznačené trasy (55 km) a neznačenou trasu Mladá Vožice – Horní Kouty, lyžařské vleky (3 km).

Příspěvky na pořízení sněžného skútru od nečlenských obcí a měst:

 • Hlasivo 2 000 Kč
 • Chýnov 10 000 Kč
 • Mladá Vožice 50 000 Kč
 • Ratibořské Hory 10 000 Kč
 • Sezimovo Ústí 3 000 Kč
 • Tábor 20 000 Kč
 • Vodice 5 000 Kč

Příspěvky na pořízení sněžného skútru od firem a osob:

 • Agrospol Mladá Vožice a.s. 5 000 Kč
 • Jakub Dvořák 10 000 Kč
 • ETC spol. s r.o. 4 000 Kč
 • Jiří Holub – Kovonářadí 2 000 Kč
 • Hora s.r.o. 10 000 Kč
 • IDSC, spol. s r.o. 20 000 Kč
 • Loudin a spol. s.r.o. 5 000 Kč
 • Pražská strojírna a.s. 10 000 Kč
 • SINFO, spol. s r.o. 10 000 Kč

Příspěvky na činnost sdružení:

(zejména na strojní úpravu běžkařských tras a realizaci projektu „Lyžařské trasy Polánka):

 • Tábor 10 000 Kč
 • DSO Mikroregion Venkov 19 604 Kč
 • Mladá Vožice 5 000 Kč

Ceny pro závod Polánka Cup 2010 nám pomohli zajistit firmy:

Intersport Tábor, Hudy sport Tábor, Apex Bike, Bike sport Planá, Sport Blažek Tábor, Město Mladá Vožice a Repro&grafie Tábor

2011

Činnost sdružení:

 • Strojní protahování běžkařských stop v sezóně 2010/2011
  Sezóna byla zahájena již 4.12.2010, kdy byl na setkání v Rodné představen dokončený projekt „Lyžařské trasy Polánka“ (vyznačení 55 km tras pásovým značením Klubu českých turistů, včetně rozmístění rozcestníků a informačních tabulí s mapami – dotace z Programu rozvoje venkova, kterou jsme získali přes MAS Krajina srdce) a zároveň sněžný skútr se stopařem, na který nám přispěly členské obce, města a firmy v okolí. Celý prosinec jsme protahovali stopy skútrem a částečně i traktorem – poprvé bylo možné vyzkoušet všechny vyznačené trasy. Stoupla návštěvnost našich tras, parkoviště byla zaplněna. Dobré podmínky trvaly ještě první týden v lednu. Po oblevě jsme sice ještě několikrát stopu upravovali, nedočkali jsme se ale podmínek pro protažení stop v plném rozsahu.
 • Polánka Cup 2011
  Třetí ročník závodu v běhu na lyžích pro širokou amatérskou veřejnost všech věkových kategorií , Polánka Cup 2011, byl uspořádán nakonec po několika zrušených termínech jako jako závod v krosovém běhu, 3.4. v Hartvíkově, za účasti 39 závodníků, neboť jsme se nedočkali sněhových podmínek pro závod v běhu na lyžích dle našich představ.

  Účast sice nebyla vysoká, ale je třeba vzít v úvahu, že závod v krosovém běhu byl náhradou závodu v běhu na lyžích, který byl propagován a měl se konat již potřetí.
  Na základě kladného ohlasu závodu u zúčastněných jsme se rozhodli nadále pořádat kromě závodu v běhu na lyžích také pravidelně závod v krosovém běhu.

 • Značení a úprava lyžařských tras
  Během léta a podzimu jsme opravovali a doplňovali značení a čistili lesní úseky lyžařských tras. Probíhalo také hledání náhradní trasy , která by doplnila okruh po Polánce místo zrušené červené značky Kopcová cesta – Červený kříž. Nakonec byla nalezena kvalitní spojka od rozcestníku Nad Pohnáním do Blaničky a její trasa odsouhlasena Lesy ČR.

Odměny za práci v rámci činnosti sdružení

Doposud prováděli všechnu práci pro zajištění chodu našeho sdružení jeho členové zdarma (kromě protahování stop traktorem). Nebyly propláceny ani cestovní náhrady.

Pro rok 2011 a následující byly na valné hromadě osouhlaseny následující odměny za práci (prostřednictvím DPP):

 • protahování skútrem: 100 Kč/h.
 • úprava a průzkum tras, různé stavby, příprava závodů apod.: 50 Kč/h.
 • cestovní náhrady – na základě Zákoníku práce

Příspěvky na činnost sdružení:

 • Mladá Vožice 10 000 Kč
 • Vodice 5 000 Kč
 • Ratibořské Hory 2 000 Kč
 • Jakub Dvořák 10 000 Kč
 • Chýnov 5 000 Kč
 • SZIF (dotace na projekt Lyž. trasy Polánka) 282 294 Kč
 • DSO MikroregionVenkov 10 331 Kč
 • Sezimovo Ústí 3 000 Kč
 • Tábor 10 000 Kč
 • DSO Mikroregion Venkov 20 000 Kč

Ceny pro závod Polánka Cup 2010 nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, APEX BIKE Tábor, SPORT BLAŽEK Tábor, VEFA Tábor, Mladá Vožice

2012

Činnost sdružení:

 • Protahování stop
  Od 14.1. do 2.3. jsme celkem 9 x protahovali běžkařské stopy, převážně ve značném rozsahu.

 • Polánka Cup 2012 – 12.2. v Hartvíkově
  Závod proběhl za skvělých podmínek, za účasti 87 běžkařů.

 • Lyžařský den na Polánce – 3.3. v Hartvíkově
  Rozloučení se sezónou proběhlo v pěkné komorní atmosféře (nízká účast byla poznamenána teplým jarním počasím - lidé nevěřili, že se ještě dá na Polánce lyžovat).
  Propagaci běhu na lyžích (s možností zapůjčit si lyže a vyzkoušet první krůčky s pomocí rad zkušenějších) bychom chtěli v budoucnu zopakovat.

 • Polánka Kros 2012 – 28.4. ve Smilových Horách
  Založili jsme tradici pořádání dalšího závodu – v krosovém běhu (s turistickou kategorií)
  Celkem se zúčastnilo 51 lidí (z toho 9 turistů).

Příspěvky na činnost sdružení:

 • Sezimovo Ústí 3 000 Kč
 • Mladá Vožice 10 000 Kč
 • Jihočeský kraj: 50 000 Kč
 • IDSC, spol. s r.o. 30 000 Kč
 • Chýnov: 5 000 Kč
 • HUDY Tábor 4 000 Kč
 • Pacov 3 000 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, APEX BIKE Tábor, SPORT BLAŽEK Tábor, REPROGRAFIE Tábor, FLOSMAN a.s., Cukrárna „U Vaňků“ Mladá Vožice, Zahradnictví Basík Chýnov, Penzion Pacovka, Restaurace Zvonice Mladá Vožice, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice

2013

V roce 2013 se rozšířila členská základna sdružení o 2 obce – Slapsko a Oldřichov.

Nákup přívěsného vozíku nám umožnil snadný převoz skútru a úpravu stop v destinacích odloučených od Polánky.

Hlavní činnost sdružení v roce 2013:

 • Strojní úprava běžkařských stop (sněžným skútrem), značení tras
  Kromě úpravy stop v přírodním parku Polánka a okolí byly v tomto roce poprvé upravovány stopy v odloučených destinacích (Smilovy Hory a Stojslavice, okruh Slapsko – Oldřichov, kolečko v zámecké zahradě pro ZŠ Mladá Vožice) – umožnil nám to nákup přívěsného vozíku pro převoz sněžného skútru.
  Byly rozmístěny nové a upravené směrovky na rozcestníky a provedeno přeznačení pásového značení některých úseků a oprava značení starého.
  V roce 2013 jsme upravovali celkem 88 km lyžařských běžkařských tras:

  značené trasy na Polánce a okolí: 71 km
  okruh Slapsko – Oldřichov: 10 km
  okruh u Stojslavic: 4 km
  Mladá Vožice – Horní Kouty: 3 km

 • Pořádání závodu v běhu na lyžích pro širokou amatérskou veřejnost - Polánka Cup 2013, 23.2. v Hartvíkově
  Náhradní řešení („8“ s dvěma až třemi stopami mimo les) se ukázalo jako ideální – pro organizaci, závodníky i diváky, 87 závodníků, z toho 13 dětí do 10 let

 • Pořádání závodu v krosovém (terénním) běhu pro širokou amatérskou veřejnost - Polánka Kros 2013, 27.4. ve Smilových Horách
  Letošní 2. ročník závodu měl téměř dvojnásobnou účast než loňský - 81 účastníků, z toho 67 závodníků (20 dětí do 10 let) a 14 turistů.

 • Pořádání závodu Slapecký triatlon o putovní Kovářku, 24.8. v Moravči (obec Slapsko)
  1. ročník závodu, ve spolupráci se SDH Moraveč, sdružením Venkov a kovárny a obcí Slapsko, 37 účastníků (z toho 8 dětí do 10 let – překážkový běh na hřišti).

 • Mapa okolí Slapska s turistickými trasami
  Zpracovali jsme grafický podklad pro 3 nástěnné mapy s turistickými trasami (cyklo, pěší, lyžařské) a dalšími informacemi pro turisty. Pořídila je na vlastní náklady obec Slapsko - jedna je již umístěna u rozhledny Kovářka, jedna bude na nově zrekonstruovaném objektu klubovnySDH Moraveč a jedna u Obecního úřadu ve Slapsku.

  Mapu zpracovalo naše sdružení bezúplatně, na základě podkladů Open street map.

Příspěvky na činnost sdružení:

 • město Chýnov 5 000,00 Kč
 • město Mladá Vožice 10 000,00 Kč
 • město Tábor 10 000,00 Kč
 • město Sezimovo Ústí 3 000,00 Kč
 • obec Ratibořské Hory 2 000,00 Kč
 • obec Vodice 10 000,00 Kč
 • Jihočeský kraj 50 000,00 Kč
 • Jihočeský kraj (projekt Proběhni se po Polánce) 12 000,00 Kč
 • HUDY Tábor: 4 000,00 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, SPORT BLAŽEK Tábor, CUKRÁRNA „U VAŇKŮ“ Mladá Vožice, APEX BIKE Tábor, ZAHRADNICTVÍ BASÍK Chýnov, LIHO BLANICE, PENZION PACOVKA Chýnov, RESTAURACE ZVONICE Mladá Vožice, DOBRÁ VINOTÉKA J+R Mladá Vožice, SINFO Mladá Vožice, TEXTILNÍ GALANTERIE ŠMEJKALOVÁ Mladá Vožice

2014

Hlavní činnost sdružení v roce 2014:

 • Značení běžkařských tras:
  - vyznačení změn pásovým značením
  - oprava starého značení
  - výměna směrovek na rozcestníkách

 • Výroba malých aktualizovaných mapek lyžařských tras
  3 druhy mapek (sever, střed a jih území s našimi trasami) na pevných destičkách 30/30 cm jsme připevnili na rozcestníky nebo informnační tabule. Vyznačení polohy přispěje k rychlé orientaci.
  Na výrobu mapek byl využit příspěvek Jihočeského kraje na údržbu tras a jejich propagaci.

 • Nákup stopaře a válce na úpravu běžkařských tras
  Na trhu je v současné době již značný výběr stopařů, ale málo jich vyhovuje pro naše podmínky (lesní cesty, cena). Uvažovali jsme také o samovýrobě, začali jsme shánět součástky a tak jsme se dostali k výrobci, jehož nabídka nás zaujala a nakonec jsme se s ním domluvili -  na nákup jsme použili příspěvek Jihočeského kraje.

 • 3. ročník závodu Polánka Kros 26.4. ve Smilových Horách
  Závod proběhl za pěkného počasí a příjemné atmosféry - 57 účastníků, z toho 18 dětí do 10 let

 • 2. ročník závodu Slapecký triatlon o putovní Kovářku – 23.8.2014 v Moravči (Slapsko)
  Akci pořádáme ve spolupráci se SDH Moraveč, obcí Slapsko a občanským sdružením Venkov a kovárny – velmi dobrá spolupráce.Celkem 50 účastníků, z toho 12 dětí do 10 let. Náročné podmínky (chladnější voda, přívalový déšť) neodradily. Značení trati bylo lepší než 1. ročník, ale je třeba ještě zlepšit

 • Spolupráce s Lesy ČRLesy ČR zajistily (pro nás zdarma) firmu, která zlikvidovala frézou několik pařezů a srovnala terén na modré značce mysl. Polánka – Nad Pohnáním. Modrý okruh by měl být sjízdný bez problémů
  Cesta Kopcová cesta – Hartvíkov
  (problematický úsek pro úpravu stop) je upravena jako štěrková zpevněná – s jejím využitím vznikl pěkný okruh z Hartvíkova i při menším množství sněhu.

Příspěvky na činnost sdružení:

- Sezimovo Ústí: 3 000 Kč
- Tábor: 10 000 Kč
- Mikroregion Venkov: 10 000 Kč
- Vodice: 5 000 Kč
- Jč. kraj: 50 000 Kč
- HUDY Tábor: 4 000 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

Hudy Tábor, cukrárna U Vaňků Mladá Vožice, zahradnictví Basík Chýnov, apartmány Zelená zahrada Mladá Vožice, Repro-grafie Tábor, Textilní galanterie paní Šmejkalové Mladá Vožice, restaurace "U Zvonice" Mladá Vožice, penzion Pacovka Chýnov, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice, SINFO spol.s r.o. Mladá Vožice, Agrospol Mladá Vožice, Liho Blanice, Flosman Mladá Vožice

2015

Hlavní činnost sdružení:

 • Protahování stop

  - úspěšně jsme vyzkoušeli válec na silničkách uhutněná tenká vrstva sněhu déle vydržela, je potřeba vylepšit konstrukci (občas hroudy sněhu na uválcovaném podkladu)

  1.-7.1.: první část sezóny - bez strojní údržby

  30.1.- 10.2.: uválcování většiny silniček na Polánce + Jarní okruh, protažena stopa Kopcová – Hartvíkov (krásná stopa, trpí však sluncem, při malé tloušťce sněhu dlouho nevydrží)

  Druhá část sezóny: 30.1. - 15.2., příznivé ohlasy běžkařů

 • Výroba aktualizovaných map lyžařských tras a informační tabule Prameniště Blanice
  Zmapovali jsme prameniště - několik studánek, vzácné mokřadní rostlinstvo, prohlídka botanikem (Jakub Dvořák, Lída Dvořáková, Martin Adámek)

 • Osazování stojanů, základy, terénní úpravy pro uložení buňky v Blaničce
  Bagr pan Fáček (sponzorsky), Filip Dvořák., Lída Dvořáková, Truhlářství Mrázek výroba stojanů, osazování, betonáž – doprava betonu z Pojbuk sponzorsky ZD Pojbuky.

 • 4. ročník závodu Polánka Kros 25.4. ve Smilových Horách
  Závod proběhl za pěkného počasí a příjemné atmosféry - 60 účastníků, z toho 14 dětí do 10 let a 5 turistů. Zázemí ve Staré škole bylo dobré (dříve jsme využívali společenské prostory vedlejší ubytovny). Velmi dobrá spolupráce s obcí Smilovy Hory.

 • 3. ročník závodu Slapecký triatlon o putovní Kovářku – 22.8.2014 v Moravči (Slapsko)
  Akci pořádáme ve spolupráci se SDH Moraveč, obcí Slapsko a občanským sdružením Venkov a kovárny – velmi dobrá spolupráce.
  Celkem 5
  6 účastníků, z toho 17 dětí do 10 let a 9 závodníků ve 3 štafetách.
  Sucho způsobilo zhoršení vody ve Slupáku – náhrada: nový rybník v Oldřichově (starostka pí. Mrázková domluvila s majitelem)

 • Spolupráce s Lesy ČR pokračuje dobrá – nová info tabule u Prameniště na pozemku Lesů – přidali jsme do seznamu pronajatých pozemků s rozcestníky a tabulemi

 

Příspěvky na činnost sdružení:

- Sezimovo Ústí: 2 000 Kč
- Tábor: 10 000 Kč
- jihočeský kraj: 50 000 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, Apartmány Zelená zahrada Mladá Vožice, zahradnictví Basík Chýnov, Repro-grafie Tábor, Textilní galanterie paní Šmejkalové Mladá Vožice, restaurace "U Zvonice" Mladá Vožice, penzion Pacovka Chýnov, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice, SINFO spol.s r.o. Mladá Vožice, Agrospol Mladá Vožice, a.s., Mladá Vožice, Cukrárna U Vaňků, Mladá Vožice, MAS Krajina srdce, z.s., Flosman Mladá Vožice, a.s., MIRABELKA, z.s.

2016

Hlavní činnost sdružení:

 • Protahování stop, údržba a značení běžkařských tras
  Osvědčil se válec na hutnění malé vrstvy sněhu i na úpravu stopy pro bruslení - "Jarní" okruh" (přes Vodici) a "Sportovní okruh" (u Hartvíkova). Pro klasiku byly upravovány trasy v okolí Hartvíkova a byl projet okruh u Smilových Hor a mezi Oldřichovem a Slapskem.
  Závod Polánka Cup se kvůli nedostatku sněhu opět nekonal.
  Výměnili jsme povalený rozcestník „U Mikuláše“ za nový.

 • 5. ročník závodu Polánka Kros 25.4. ve Smilových Horách
  Závod proběhl za pěkného počasí a příjemné atmosféry –doposud nejvyšší účast: 87 (28 dětí)

 • 4. ročník závodu Slapecký triatlon o putovní Kovářku – 13. 8. 2014 v Moravči (Slapsko)
  Akci pořádáme ve spolupráci se SDH Moraveč, obcí Slapsko a občanským sdružením Venkov a kovárny – velmi dobrá spolupráce, letos velmi dobrý ohlas u závodníků – dospělých i dětí
  Celkem 34 účastníků (doposud nejnižší účast).

 

Příspěvky na činnost sdružení:

- Sezimovo Ústí: 2 000 Kč
- Chýnov: 5 000 Kč
- Jihočeský kraj: 50 000 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

Hudy Tábor, Zahradnictví Basík Chýnov, Cukrárna U Vaňků Mladá Vožice, Bistro Drak Mladá Vožice, Penzion Pacovka Chýnov, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice, MAS Krajina srdce, z.s.

 

Byl schválen nový název spolku (Polánka, z.s.) a nové stanovy spolku, předseda: Ing. Ludmila Dvořáková, místopředsedové: Ing. Monika Hienlová a Mgr. Filip Dvořák.

2017

Hlavní činnost sdružení:

 • Protahování stop
  Lyžařská sezóna na Polánce trvala loni od 4.1. do 11.2. (Padesátka)
  - Polánka + okruh přes Vodici – velmi dobré podmínky pro klasiku i bruslení
  - asi 3 týdny okruh Oldřichov – Slapsko a Smilovy Hory
  - na konci sezóny se poprvé v historii podařilo upravit okruh délky 50 km (Pojbuky – Hartvíkov – Pojbuky – Smilovy Hory – Hartvíkov)

 • Závody
  - Polánka Cup 2017, 6. ročník – Hartvíkov, 21.1. - 47 závodníků
  6. ročník, 3 předchozí roky závod nebylo možné uskutečnit
  Pěkné sněhové podmínky i počasí, malá účast způsobena souběhem se závodem v běhu na lyžích na Jistebnicku

  - Padesátka kolem Polánky, 1. ročník – Pojbuky, 11.2. - 16 závodníků
  Obtížná příprava tratě se nakonec (nad očekávání) povedla – ocenili závodníci, veřejnost byla nedůvěřivá, zhoršilo se počasí – malá účast,
  velmi dobré zázemí v hospodě v Pojbukách, velmi dobrá spolupráce s obcí, obětaví brigádníci na občerstvovacích stanicích v Hartvíkově a Pojbukách

  - Polánka Kros 2017, 6. ročník – Smilovy Hory, 29.4. - 93 závodníků
  Počasí proměnlivé, déšť, přesto největší účast v historii závodu

  -
  Slapecký triatlon 2017, 5. ročník – Slapsko, Moraveč, 12.8. - 74 závodníků
  Přesto (nebo možná proto), že bylo kvůli špatné kvalitě vody nutné vynechat plaveckou část, byla účast doposud nejvyšší, zvlášt v kategorii „smíšená štafeta“

Příspěvky na činnost sdružení:

- Sezimovo Ústí: 2 000 Kč
- Chýnov: 5 000 Kč
- Mladá Vožice 15 000 Kč
- Tábor 10 000 Kč
- Vodice 5 000 Kč
- Nemyšl 1 000 Kč
- JIhočeský kraj: 30 000 Kč
- příspěvky běžkařů: 6 824 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice, Bistro Drak Mladá Vožice, Penzion Pacovka, Iveta Hrdlička, Cukrárna U Vaňků Mladá Vožice, Agrospol Mladá Vožice, Messenger a.s.

 2018

Slavíme 10. výročí založení našeho sdružení (spolku)!

Hlavní činnost sdružení:

 • Protahování stop

  první protahování: 17.1.2018

  poslední protahování: 8.3.2018

  V této sezóně jsme byli široko daleko jediní, kdo upravovali stopy.
  Lepší podmínky byli v této sezóně v lese, zejména v okolí Hartvíkova, pro bruslení byl upravován okruh v Hartvíkově za kostelem.

 • Závody
  - Polánka Cup 2018, 7. ročník – Hartvíkov, 24.2. - 58 závodníků
  Závod jsme vedli po značených trasách v lese, několik úšeků se muselo naházet, ale výsledek dobrý. Poměrně malá účast způsobena souběhem se závodem Šumavský maraton.

  - Polánka Kros 2018, 7. ročník – Smilovy Hory, 28.4. - 84 závodníků
  Počasí i závod se vydařily.

  -
  Slapecký triatlon 2018, 6. ročník – Slapsko, Moraveč, 18.8. - 35 závodníků
  Dlouhá vlna veder se podepsala na účasti – nejmenší počet dětí v historii závodu – 8.
  Přes velké vedro se podařilo připravit dobrý závod s plaveckou částí (a tedy i startem) u Nového rybníka u Vyšetic (který jediný měl použitelnou vodu).

Příspěvky na činnost sdružení:

- Sezimovo Ústí: 2 000 Kč
- Chýnov: 5 000 Kč
- Mladá Vožice 10 000 Kč
- Tábor 10 000 Kč
- Vodice 5 000 Kč
- Jihočeský kraj: 50 000 Kč
- příspěvky běžkařů: 2 883 Kč

Ceny pro závody nám pomohli zajistit firmy:

HUDY Tábor, Re-in, s.r.o, Iveta Hrdlička, Cukrárna U Vaňků Mladá Vožice, Agrospol Mladá Vožice, Messenger a.s., REPROGRAFIE Tábor, Dobrá vinotéka J+R Mladá Vožice

 

Obec Rodná ukončila své členství ve spolku (jako důvod uvedla nesouhlas s novými stanovami, které ale byly všem členům spolku předloženy včas ke schválení případně k navržení jejich úprav).

 2019/2020

Sezóna 2019/20 byla zatím druhou sezónou bez možnosti úpravy běžkařských tras (od počátku naší činnosti).
Nekonal se žádný z našich závodů pro am
atérskou sportovní veřejnost – částečně kvůli pandemickým omezením, částečně z důvodu rozpadu organizátorské party.

Příspěvek na činnost sdružení od Jihočeského kraje

 

 2020/2021

 • Protahování stop

  Sezóna trvala od 7.1. do 19.2.
  Převážně jsme upravovali Hartvíkovský okruh v délce přibl. 4 km a okruh Jarní (přes Vodici) v délce 10 km (od rozcestníku u rybníka Louky). Několikrát jsme upravili okruh u Smilových Hor a mezi Slapskem a Oldřichovem, s
  lepším či horším výsledkem, ale úspěchem u běžkařů. Osvědčilo se parkoviště u silnice z Františkova do Smilových Hor, které upravovala obec Smilovy Hory. Bylo odtud možné projet hezký okruh přes Blatnice a bylo hojně využíváno. Propojení Smilových Hor přes Blatnice jsme uskutečnili třikrát, naposledy se už moc nepovedlo. V době nejlepších podmínek byla naše stopa z Chýnova až za Stojslavice (u Smilových Hor).


  Problematické:
  -
  všechny zpevněné cesty v lese Lesy ČR stahují až na podklad kvůli zpracovávání kůrovcové kalamity (velké zklamání – nemůžeme využívat naše značené trasy v lese, není možný ani přejezd z parkoviště v Blaničce, jednání s Lesy ČR o kompromisním řešení neúspěšné)
  -
  požadavek napojení Pohnání na upravované trasy – zafoukává se
  -
  úprava pro skate – při mokrém sněhu nešlo, dalo se jen na neustále projížděném Hart. okruhu
  - velký rozsah tras (při dobrých podmínkách v nižších polohách)
  -
  porucha skútru zrovna když podmínky nejlepší, skútr v těžším sněhu nemohl utáhnout válec (stopaře na skate).

 • Polánka Cup 2021, 9. ročníkvirtuálně, Hartvíkov, 31.1. - 21.2. 2021
  Vytyčen okruh 4 km, děti a žáci 1x, ženy 2x, muži 3x. Vyhodnoceno na základě aplikace „Strava.com“ – závodníkům měřila čas aplikace. Celkem 36 závodníků, z toho 7 dětí do 10 let – Závodníci obdrželi poštou cupy za vítězství ve své kategorii a prostřednictvím e-mailu diplomy všichni zúčastnění.

 • Hlavní příjmy v r. 2021:

  • členské příspěvky 2021: 17 920
   z toho:
   -
   obce: 17 220
   - fyz. členové: 700 Kč

  • příspěvky obcí, měst a firem na úpravu tras: 29 000

   - Mladá Vožice 19 000 Kč
   - Tábor 10 000 Kč

  • příspěvky na nové strojní zařízení na úpravu tras: 19 000 Kč
   (k 2.11.2021)
   - Sezimovo Ústí 5 000 Kč
   - Chýnov 10 000 Kč
   - Bradáčov 2 000 Kč
   - Planá n. Luž. 2 000 Kč
   -
   Pohnánec 2 000 Kč
   -
   Tábor přislíbeno 50 000 Kč
   - Mladá Vožice přislíben
   o 250 000

  • příspěvky běžkařů na úpravu tras: 62 025
   (většinou se slovy chvály)

 

 2021/2022

Protahování stop
Zima byla velmi teplá, sněhu málo i v Hartvíkově, možnost úpravy stop po lesních silničkách opět odpadla - Lesy ČR sníh stáhly i při malé vrstvě.
Někdy napadlo víc ve Smilových Horách, kde
jsme několikrát upravili různé okruhy nově pořízeným stopařem taženým traktorem – celkem dobrá kvalita.
Přesto jsme stopy upravovali – ve 3 obdobích:
1. - 10. - 11.12.
Napadlo15 cm, kolečko v Hartvíjkově vydrželo 2 dny

2. - 21.1. - 29.1.
V Hartvíkově byl upraven okruh kolem Hartvíkova + část Jarního okruhu k Domamyšli, kde bylo otevřené po oba víkendy občerstvení v klubovně.
Ve Smilových Horách bylo upraveno několik okruhů – kvalita dobrá, ale krátké trvání – obleva.
Sněhu málo (15 cm), vytával, lepší poměry v lese na silničkách, ale Lesy stáhly i silničky, o kterých jsme se domluvili, že se stahovat nebudou.
3. - 1.2- 4.2.
Napadlo nejvíc sněhu (Polánka přes 20 cm), upravili jsme okruh kolem Hartvíkova a Jarní okruh – bohužel krátké trvání, sfoukáno + obleva

Podmínky pro Polánka Cup nebyly.

Letošní sezóna:
- jednání s Lesy(v říjnu letos s Ing. Koubkem, LS Tábor, loni v lednu s Ing. Kubem, Kraj. Ředitelství v ČB) – přislíbeno, že silničky, které měly zůstat nestažené loňskou sezónu a nezůstaly, tuto sezónu je Lesy nestáhnou (ale neručí za ostatní majitele lesa).
Je to však velmi malý rozsah, nelze je zokruhovat, pokus o domluvu nedopadl dobře.

 

2022/2023

Protahování stop
Zima byla opět velmi teplá, sněhu málo, přesto jsme v několika etapách stopy upravovali - v Hartvíkově i Smilových Horách.

V současné době probíhá (končí) realizace dvou projektů:

1) Projekt "Strojní úprava lyžařských běžeckých tras Polánka" v rámci národního programu MMR ČR "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu"

V rámci tohoto projektu rozšiřuje náš spolek naše strojní vybavení o čtyřkolku s trasovačem. Pokud nám bude přát počasí, budeme schopni upravovat stopy kvalitněji a ve větším rozsahu. Sněžný skútr bude garážován ve Smilových Horách, odkud bude upravovat značené trasy směrem k Polánce a bude zde snadno dostupný pro úpravu tras v okolí Mladé Vožice a Slapska či Oldřichova.

Projekt o celkové hodnotě 863 360 Kč (čtyřkolka s příslušenstvím, trasovač, propagace), ve kterém je požadováno min. 50 % krytí z vlastních zdrojů, jsme mohli realizovat jen díky posílení našich financí o příspěvek 250 000 Kč od města Mladé Vožice a 50 000 Kč odměsta Tábora. Náš finanční podíl byl posílen také o příspěvky členských obcí spolku (nad rámec členských příspěvků) a příspěvky měst Chýnova, Sezimova Ústí a Plané n. L. Z nečlenských obcí v okolí našich stop se zapojila jen obec Běleč, z firem v okolí nám přispělo ZD Pojbuky.

Všem moc děkujeme!

V týdnu od 26.6. bude skútr převezen z Hartvíkova do Smilových Hor.

V pátek 7.7. v 15:00 bude v Hartvíkově uskutečněno předání čtyřkolky našemu spolku.

2) Projekt "Údržba a propagace lyžařských běžeckých tras v přírodním parku Polánka a okolí v sezóně 2022/2023" v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Bílá stopa.

Realizace tohoto projeku probíhá od 09/2022 a zahrnuje předsezónní úpravu tras (úpravy rozcestníků a informačních tabulí, změny a obnova pásového značení) a  úpravu běžkařských tras v sezóně.

Vzhledem k tomu, že počasí běhu na lyžích v naší destinaci příliš nepřálo, realizovali jsme projekt jen částečně především na předsezónní úpravu tras - v celkové hodnotě 62 026 Kč (57 388 Kč - předpokládaná dotace z programu Bílá stopa, 4 638 Kč - finanční spoluúčast našeho spolku).